Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ:ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μικρά προβλήματα υδροδότησης τα οποία εμφανίζονται κυρίως με την πτώση της πίεσης και όχι με διακοπές νερού σημειώνονται στα ψηλά σπίτια του χωριού τα τελευταία 24ωρα. Η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό με σύνεση και να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν την άσκοπη χρήση του (ανοικτές εξωτερικές βρύσες,ποτίσματα κήπων κ.λπ.) καθώς η υπερκατανάλωση που παρατηρείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει δημιουργήσει προβλήματα στην επαρκή…
υδροδότηση των κατοίκων.

. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

• Όταν παρουσιάζεται πτώση της πίεσης του νερού περιορίζουμε την κατανάλωση στα απολύτως απαραίτητα.
• Αμέσως μετά τυχόν διακοπή υδροδότησης περιοριζόμαστε για μικρό χρονικό διάστημα στην εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών διαβίωσης, δίνοντας χρόνο στο σύστημα να ισορροπήσει.
• Ειδικά σε οικισμούς που οι κάτοικοι τους γνωρίζουν ότι οι ποσότητες δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης αιχμής κατά την διάρκεια του 24ώρου, συστήνεται η ορθολογική χρήση νερού, αποφεύγοντας όσο είναι δυνατό καταναλώσεις που δεν είναι απαραίτητες.
Το νερό είναι πολύτιμο!
Η εξοικονόμηση του είναι υπόθεση και κέρδος όλων μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...