Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟY ΕΤΟYΣ 2003


Οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2003, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ) ανεξάρτητα από τη Δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους, υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου για την κατάρτιση του
Στρατολογικού Πίνακα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθ. 16 του Ν.Δ. 2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων», από 29/1/2019 έως και τις 8/3/2019 Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08:00 έως και 14:00
Πληροφορίες για το κοινό: κα Ζαρκάδα Ολυμπία, στο τηλέφωνο: 2333350150.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...