Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/1 ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΝ Δ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ. 4, περιπτ. 27 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 Τ.Α΄] "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".

2) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες,παγετός)

3) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χιονόπτωσης, χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...