Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 21/1 ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ, προχώρησε στη δημιουργία
ηλεκτρονικής εφαρμογής στην οποία θα γίνεται η καταγραφή των ασθενών με
διαβήτη. Στην εφαρμογή θα πρέπει να εγγραφούν από τους θεράποντες ιατρούς
τους οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη.
Συγκεκριμένα ο πιστοποιημένος στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ παθολόγος,
παιδίατρος, ενδοκρινολόγος, γενικός (ή με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής),
γυναικολόγος, νεφρολόγος και αγροτικός γιατρός με τους ίδιους κωδικούς που
χρησιμοποιεί για την έκδοση γνωματεύσεων εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας
www.eopyy.gov.gr στο πεδίο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ» -- «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» - «Μητρώο Σακχαρώδη Διαβήτη» και εν
συνεχεία ακολουθεί τις συνημμένες οδηγίες για την καταχώρηση του ασθενούς
στο μητρώο.
Όταν ένας ιατρός προσπαθήσει να
δημιουργήσει νέο φάκελο ασθενή, θα
ενημερώνεται από το σύστημα αν είναι ήδη καταχωρημένος η όχι.
Η ανωτέρω διαδικασία είναι υποχρεωτική, καθώς σε περίπτωση που ο
ασθενής/ασφαλισμένος δεν είναι καταχωρημένος στο μητρώο τότε δεν θα
δύναται να εκδοθεί γνωμάτευση για τα αναλώσιμα υλικά σακχαρώδη διαβήτη,
καθώς και για τα αναλώσιμα υλικά αντλιών έγχυσης ινσουλίνης.
Αναφορικά με τεχνικά προβλήματα που πιθανόν προκύψουν
παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο eopyynet.registries@eopyy.gov.gr, ενώ
για άλλες παρατηρήσεις ή ζητήματα που αφορούν τη διοικητική διαδικασία
απευθυνθείτε στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτυξιακών Έργων
στο d8.t5@eopyy.gov.gr.

Το μητρώο θα τεθεί σε εφαρμογή από 21/01/2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...