Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

8 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΚΕΑΝΩΝ(βίντεο)

Ο εορτασμός της  Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών, μάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλουμε τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους οι ωκεανοί προσφέρουν στην κοινωνία. Αποτελεί επίσης την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε προσπαθώντας να συντηρήσουμε την ικανότητά των ωκεανών να ρυθμίζουν το παγκόσμιο κλίμα, να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστήματος, βιώσιμα μέσα βιοπορισμού και ασφαλή ψυχαγωγία.

Πράγματι, η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει τεράστιο κόστος για τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Τα ευαίσθητα  θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως τα κοράλλια και οι ψαρότοποι, καταστρέφονται από την υπερεκμετάλλευση, την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία, τις καταστροφικές  μορφές αλιείας και την εισβολή ξένων ειδών. Η αυξημένη θερμοκρασία, η  άνοδος  του επιπέδου της θάλασσας και  η οξίνηση των ωκεανών που προκαλούνται από  την  κλιματική αλλαγή, δημιουργούν ακόμη  μεγαλύτερες απειλές για τη θαλάσσια ζωή, τις παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες  αλλά και τις εθνικές οικονομίες. 

Οι ωκεανοί πλήτονται ακόμη από τις ε
γκληματικές δραστηριότητες. Η πειρατεία και οι ένοπλες ληστείες κατά των πλοίων,  απειλούν τη ζωή των ναυτικών και την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας η οποία μεταφέρει το 90% των παγκόσμιων αγαθών. Το εμπόριο ναρκωτικών και ανθρώπων μέσω της θάλασσας είναι ένα παράδειγμα του πως οι εγκληματικές δραστηριότητες απειλούν ανθρώπινες ζωές, την ειρήνη και την ασφάλεια των ωκεανών.

Αρκετά διεθνή εργαλεία, που δημιουργήθηκαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, αντιμετωπίζουν αυτές τις αμέτρητες προκλήσεις. Κεντρική θέση καταλαμβάνει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η οποία προσφέρει το πλαίσιο για κάθε δραστηριότητα στους ωκεανούς και τις θάλασσες ενώ αποτελεί τη βάση της διεθνούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Εκτός από τον στόχο της καθολικής συνεργασίας, ο κόσμος πρέπει να κάνει περισσότερα για την εφαρμογή της Σύμβασης και την υποστήριξη του κράτους δικαίου στις θάλασσες και τους ωκεανούς. 

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας  Ωκεανών, «Οι Ωκεανοί μας, η Ευθύνη μας»,  δίνει έμφαση στο ατομικό και συλλογικό καθήκον να προστατέψουμε το θαλάσσιο περιβάλλον και να διαχειριστούμε με προσοχή τις πηγές του.  Οι ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικές ωκεανοί,  είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία του ανθρώπου, την οικονομική ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη."

Με την υιοθέτηση του ψηφίσματος 63/111, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 8η Ιουνίου ως «Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών».

Οι ωκεανοί είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια των τροφίμων και την επιβίωση κάθε μορφής ζωής.  Οι ωκεανοί προσφέρουν στο κλίμα και αποτελούν σημαντικό τμήμα της βιόσφαιρας.

Η επίσημη ανακήρυξη της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών,  αποτελεί μια  ευκαιρία ευαισθητοποίησης  για τις  προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα σε σχέση με  τους ωκεανούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...