Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ 6 ΧΡΟΝΙΑ

Σαν σήμερα πριν 6 χρόνια, αποφασίστηκε - από μια παρέα παλιών συμμαθητών του Δημοτικού σχολείου Τρικάλων - η Ίδρυση Συλλόγου Αιμοδοσίας έτσι μετά από 6 χρόνια με δεκάδες εθελοντές αιμοδότες και χιλιάδες λίτρα αίματος οι κάτοικοι των Τρικάλων είναι ευγνώμων σε αυτή την παρέα και ευχόμαστε oi συνεχιστές να φανούν αντάξιοι της προσπάθειας αυτής !

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ  ΣΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αγγελίδης Δ. Στάικος
Γαλατσίδας Θ. Δημήτριος
Γκανίδης Χ. Μόσχος
Γκουγκούδης Ε. Αστέριος
Δοδούδη Μ. Ελένη
Καπαγιανίδης Η. Παναγιώτης
Κασνακίδης Β. Δήμος
Κασνακίδης Μ. Κυριακος
Κυτούδης Θ. Κυριάκος
Μανού Π. Γεώργια
Μαυρουδόγλου Α. Ιωακείμ
Μέγας Ι. Γεώργιος
Μηνούδης Χ. Αντώνιος
Μπατζόλας Δ. Βασίλειος
Ναστούδη Δ. Σουλτάνα
Παντριάς Δ. Δημήτριος
Παπαδημητρίου Χ. Δημητρίος
Παπαμιχαήλ Α. Αδριανή
Σαλτουρίδης Χ. Νικόλαος
Σαρακαπίνας Χ. Γεώργιος
Σκευούδη Δ Σουλτάνα
Σούρλας Γ. Χρήστος
Τατσούδη Β. Αννίτσα
Τσενεκίδου Σ. Σοφία
Αρβανιτίδου Ν. Παγώνα
Γαλατσίδα Ι. Ανδρονίκη
Δρομπουλιανούδη Π. Κυριακή
Κασνακίδου Β. Ελένη
Σπυριδοπούλου Α. Μαρία
Χύτα Ι. Αργυρώ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...