Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αιμοδοσίας Τρικάλων η "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του στα επερχόμενα μέλη:

Σαλτουρίδη Νίκο,Παπαμιχαήλ Ανδριανή,Ναστούδη Σουλτάνα και Δημητρίου Σωτηρία

Για την μεγάλη τους προσφορά και το έργο τους στο Σύλλογο.Ελπίζουμε ως συνεχιστές τους να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο έργο που συνετέλεσαν.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου έχει ως εξής:


Πρόεδρος: Φετεινίδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Παντριάς Δημήτριος
Γραμματέας: Γερομιχάλη Παρασκευή
Ταμίας: Κολιού Δέσποινα

Μέλη:
1) Παπαδημητρίου Δημήτριος
2) Καραγιάννης Γεώργιος
3) Σταυρογιαννοπούλου Μάρω
4) Κουρατζίνου Χαρίκλεια
5) Καλεγιώργη Πολυξένη

Αν.Μέλη:
1) Κυτούδης Κυριάκος
2) Φιλιππόπουλος Μάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...