Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟΕΒ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12 και 16 του Καταστατικού του Οργανισμού μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλα τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας σε συνεδρίαση που θα γίνει στις ΔΕΚΑΕΞΙ(16) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10 π.μ. μέσα στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων <<Διούδη Μ. Παναγιώτη>> του ΤΟΕΒ Τρικάλων, στα Τρίκαλα Ημαθίας, για να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων :


1.- Έγκριση του Ισολογισμού και του Απολογισμού χρήσης 2017.
2.- Έγκριση του Προϋπολογισμού χρήσης 2018.
3.- Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού 2018.
4.- Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας(ΚΕΥ)
5.- Έγκριση του Κανονισμού Αρδεύσεως αρδευτικής περιόδου 2018.
6.- Διάφορες ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή την αυτήν ώρα και στο ίδιο μέρος, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα υπολογισθεί απαρτία όσοι και αν είναι οι παρόντες. (άρθρο 12 παράγραφος 6 του Καταστατικού).

Απόφαση Νο4 του 2/29-1-2018 Πρακτικού του  Δ.Σ."
                                 
 Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τρικάλων.            
 ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...