Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Νέος Κ.Α.Π. και Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Γ' Εθνικής

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοινώνεται ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου περιόδου 2017-2018 για Επαγγελματικά και Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα. Επίσης, ανακοινώνεται η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής, καθώς και όλες οι πληροφορίες/διαδικασίες για την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 - 2018

1. Δήλωσης Συμμετοχής (πρωτότυπη) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά (έως 14.08.17).

2. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο. (έως 14.08.17).

3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει. (έως 14.08.17).

4. Απόδειξη του παραβόλου συμμετοχής 500 ευρώ (άρθρο 3 της Προκήρυξης).

5. Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού
Προπονητών Ποδοσφαίρου όλα τα Σωματεία Γ΄ Εθνικής είναι υποχρεωμένα να απασχολούν ως Προπονητή κάτοχο Διπλώματος U.E.F.A. Β΄ τουλάχιστον. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του Προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρων δικαιολογητικών στο Τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο. (έως 07.09.17).
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
6. Παραχωρητήριο γηπέδου (έως 14.08.17).

7. Άδεια λειτουργίας - καταλληλότητα γηπέδου. (έως 14.08.17).

8. Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμετοχής των τμημάτων Υποδομών, η υπεύθυνη δήλωση, ότι η Ομάδας σας θα συμμετέχει στα Πρωταθλήματα Υποδομής της οικείας Ε.Π.Σ. (έως 14.08.17).

9. Καταστάσεις Υγείας:
Την μία από τις δύο πρωτότυπες Καταστάσεις Υγείας με courier υποχρεωτικά, εάν λόγω απόστασης δεν είναι δυνατόν να την προσκομίσετε οι ίδιοι.
Δεκτό θα γίνεται το νέο έντυπο (μιας σελίδας) που έχει αναρτηθεί στο πεδίο Διοργανώσεις/έγγραφα και δικαιολογητικά όπου υπάρχει υπόδειγμα από το συγκεκριμένο έντυπο (έως 14.08.17).

10. Βεβαίωση χορηγών:
Το κάθε σωματείο οφείλει να υποβάλλει αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορηγού στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί την διαφήμιση στις στολές των ποδ/στών τους, (Άρθρο 14 παρ. 2 δ του Κ.Α.Π.) (έως 30.08.17 αρχικά, εκτός εάν προκύψει αργότερα νέος χορηγός).

11. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων:
Το  κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (έως 14.08.17).

12. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας το στείλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου με επικυρωμένη την υπογραφή. (έως 14.08.17).

Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω, δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση η δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για το Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2017 - 2018.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 - 2018 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...