Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ:Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 21ης Μαΐου 2016 στις καλλιέργειες παραγωγών

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ, απέστειλε τον Πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 21ης Μαΐου 2016 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη
διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών (ήτοι μέχρι 10-03-2017) προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που υπέβαλε, στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...