Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου 2017 των αγροτών και λοιπών μη μισθωτών ασφαλισμένων (αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών), μέχρι την Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017.


Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει τα ακόλουθα:


Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς ασφαλισμένους, να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 λόγω ένταξης στον ΕΦΚΑ νέων κατηγοριών μισθωτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Επίσης παρατείνει την προθεσμία καταβολής εισφορών Ιανουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών) την ίδια ως άνω ημερομηνία (Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...