Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ θα καταβάλλονται κάθε μήνα, με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με σχετική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός εργασίας Τάσος Πετρόπουλος.

Ειδικότερα, στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι:
"από 1 Ιανουαρίου 2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολουμένων, που υπολογίζονται με βάση το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων που καταβάλλονται με βάση το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων του ΕΤΑΑ που υπολογίζονται βάσει του άρθρου 38, καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...