Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ: 499625/5-12-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Έχει δοθεί παράταση έως και 23-12-2016, για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”. Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά τις 09-01-2017 περίοδος.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή και με
αποκλειστική προθεσμία έως και    09-01-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...