Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ"

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του άρθρου 37 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τα
μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τους προέδρους και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, τους φορείς και τους δημότες του Δήμου, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016  και ώρα 11:00’ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) , με μοναδικό θέμα:

«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...