Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ Π.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Οι νέοι αριθμοί κλήσεως (λόγω αλλαγής τηλεφωνικού κέντρου και συνδέσεων) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας, είναι οι ακόλουθοι:


ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΟ 1: 23330-53420
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΟ 2: 23330-53421
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1: 2333053423

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ: 23330-53424
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΑΞ: 23330-53425
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΟ ΦΑΞ: 23330-53435
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1: 23330-53430
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2: 23330-53431
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ-ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ: 23330-53432
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΓΡ.ΚΙΝΗΣΗΣ 1: 23330-53433
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΓΡ.ΚΙΝΗΣΗΣ 2:23330-53434

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Άμεση Ειδοποίηση της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε συμβάν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και με το 199, όταν η εν λόγω κλήση πραγματοποιείται δια μέσου σταθερού τηλεφώνου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...