Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ!

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών της, ειδικότητας Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, Δ.Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ (για πισίνα), Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ.

Και  δύο (2) ατόμων ειδικότητας Π.Ε ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μήνες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΒΕΡΟΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 593 00, απευθύνοντάς την στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ υπόψιν κ. Ανθής Παπαδοπούλου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 53441-2). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...