Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

ΟΓΑ: ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου περί «δήθεν» αύξησης των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, μετά την ανάρτηση
στην «Διαύγεια» της αρ. 6/2016 εγκυκλίου του Οργανισμού, διευκρινίζουμε τα
ακόλουθα:

1. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
των ασφαλισμένων του ΟΓΑ. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ συνταξιοδοτούνται στο
67ο
 έτος της ηλικίας τους με 15 χρόνια ασφάλισης ή στο 62ο
 έτος με 40 χρόνια
ασφάλισης.
2. Η εγκύκλιος αρ. 6/2016 αφορά γνωστοποίηση στους Υπαλλήλους και τους
Ανταποκριτές του ΟΓΑ των διατάξεων του Ν.4336/2015 που έχουν σχέση με την
καθιέρωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για εκείνους τους
ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του αρ. 37 του
Ν.3996/2011, δηλαδή για τις περιπτώσεις εκείνες που είναι γονείς, σύζυγοι και
αδελφοί ατόμων με αναπηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...