Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

"ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ"! - ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλεξάνδρειας.
Κ. Πρόεδρε του Δημ. Συμβουλίου, κ. Δήμαρχε, κ. και κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι βρεθήκαμε και πάλι στην ίδια θέση, να πρέπει να επεξεργαστούμε την νέα πρόταση της κ. Μαυρίδου στην οποία ζητά τη λειτουργία δύο Γυμνασίων ,στα Τρίκαλα και το Πλατύ και τη λειτουργία ενός Λυκείου στην Κορυφή.
Στο προηγούμενο ψήφισμα ταχτήκαμε όλοι
υπέρ της ανάκλησης του ΦΕΚ και της λειτουργίας και των τριών Γυμνασίων και του Λυκείου ,σε μια προσπάθεια να υπάρξει σύμπνοια απόψεων και κοινών δράσεων και με την προϋπόθεση να γίνει ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού ούτως ώστε και τα τρία Γυμνάσια να λειτουργήσουν με ένα αριθμό περίπου εκατό μαθητών.
Κατά την διάρκεια των προσπαθειών μας μάθαμε ότι εις βάρος του σχολείου των Τρικάλων, συνέχισε να υπάρχει, σε ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης, παραπληροφόρηση όχι μόνο για τα τετραγωνικά του κτιρίου (600 τ.μ. αντί 1340 τ.μ. που είναι στην πραγματικότητα ) αλλά ακόμα και για τον σκοπό για τον οποίο κτίστηκε και για την οικοδομική άδεια του . Παρουσιάστηκε από κάποιους πως προοριζόταν για πνευματικό κέντρο, αναφέροντας μάλιστα ότι το σύνολο των αιθουσών ήταν μόλις επτά ,ενώ στην πραγματικότητα είναι έντεκα χωρίς να υπολογίζονται και όλοι οι βοηθητικοί χώροι.
Επιπλέον κατά τη σύγκληση της Επιτροπής Παιδείας το συμβούλιο δέχτηκε πιέσεις για την ανακατανομή των μαθητών , από μερίδα κατοίκων αλλά και από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Πλατέος που διαφοροποιήθηκε από τους άλλους συλλόγους, παρόλο που και οι Διευθυντές των σχολείων, όπως προβλέπεται από το νόμο, συμφώνησαν σε συγκεκριμένη ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού, που θα καθιστούσε τη λειτουργία και των τριών σχολείων βιώσιμη.
Σημειώνω ότι για την πρώτη άτυπη επίσκεψη του κ. Ανανιάδη ενημερωθήκαμε ελάχιστα λεπτά πριν την άφιξή του στο σχολείο και για το λόγο αυτό δεν παραβρέθηκε στη συνάντηση κανείς άλλος, ούτε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων παρά μόνο η Διευθύντρια. Παρόλα αυτά δείξαμε καλή διάθεση και δεχτήκαμε να συμπλεύσουμε ,έχοντας κοινή γραμμή, στηρίζοντας τη Δημοτική Αρχή και ειδικά τον Δήμαρχο.
Μετά και τις επαφές της αντιπροσωπείας του Δήμου στο υπουργείο , πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και κτιριακός έλεγχος από τον κ. Αλεξίου τον κ. Ανανιάδη και την κ. Μαυρίδου και στα τρία κτίρια προκειμένου να δουν και να καταλήξουν σε ακριβή συμπεράσματα. Οκ . Αλεξίου μας ενημέρωσε ότι για την τελική απόφαση θα ληφθούν υπόψη οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι αποστάσεις αλλά ιδιαίτερα η παιδαγωγική πλευρά του θέματος και ο τρόπος με τον οποίο το υπουργείο οραματίζεται το σύγχρονο σχολείο και μας διαβεβαίωσε ότι το Γυμνάσιο Τρικάλων ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν θέσει. Τις σκέψεις του τις μετέφερε και στα άλλα σχολεία.
Και ενώ οι τρεις σύλλογοι των Γυμνασίων μετά και την επίσκεψη των αρμοδίων συμφώνησαν να έχουν κοινή δράση , εν κρυπτό ,μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα του Πλατέος κατέβηκε στην Αθήνα και είχε διάφορες επαφές. Για τα αποτελέσματα των συναντήσεων δεν ενημερώθηκαν οι άλλοι δύο σύλλογοι απλά μέρος αυτών έγιναν γνωστά μέσω του ηλεκτρονικού τύπου.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανάκληση του ΦΕΚ και την επανίδρυση του Γυμνασίου Πλατέος αλλά βλέποντας τη θέση του υπουργείου και για να μη φτάσουμε στη λύση του ενός Γυμνασίου και του ενός Λυκείου προκειμένου να μείνουν και τα τρία σχολικά κτίρια ανοικτά , υιοθετούμε και την νέα βελτιωμένη πρόταση της κ. Μαυρίδου. Αντιλαμβανόμαστε ότι σύμφωνα με τη νέα πρόταση, τα δύο Γυμνάσια θα έχουν τον αριθμό των μαθητών που χρειάζεται, για να λειτουργούν και να στελεχώνονται με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε χώρους που ανταποκρίνονται στην μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία. Ο διαχωρισμός των Γυμνασίων από τα Λύκεια, όπου αυτό είναι εφικτό, διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και αποτρέπει τη δημιουργία δύσκολων καταστάσεων που δημιουργούνται από την συν ύπαρξη παιδιών με μεγάλη ηλικιακή διαφορά. Το κτίριο της Κορυφής θα αξιοποιηθεί πλήρως με τους μαθητές του Λυκείου και οι μαθητές του Γυμνασίου θα στελεχώσουν τα άλλα δύο σχολικά κτίρια. Τα νέα σχολεία θα είναι βιώσιμα τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια είτε αυξηθεί είτε μειωθεί, για δημογραφικούς λόγους, το μαθητικό δυναμικό.
Επίσης σημαντικό είναι το κόστος της μετακίνησης των μαθητών, που σύμφωνα με την νέα βελτιωμένη πρόταση, θα είναι ηπιότερο, αφού θα μετακινούνται μόνο οι μαθητές λυκείου, του Πλατέος, στην Κορυφή και οι μαθητές γυμνασίου, της Κορυφής στο Πλατύ ενώ στην προηγούμενη πρόταση οι μαθητές γυμνασίου όλων των χωριών θα έκαναν τη διπλή απόσταση με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος και ταλαιπωρία. Είναι γνωστό και παιδαγωγικά σωστό ότι όσο μικρότερα είναι τα παιδιά τόσο και η απόσταση που πρέπει να διανύουν είναι μικρότερη.
Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι κανένα σχολείο δεν πρέπει να κλείσει εφόσον είναι εφικτή η λειτουργία του με την ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού στον Δήμο Αλεξάνδρειας αλλά έχοντας κατά νου τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και προκειμένου να μην ερημωθεί κανένα κτίριο στηρίζουμε ως επόμενη επιλογή τη νέα βελτιωμένη πρόταση για δύο Γυμνάσια σε Πλατύ και Τρίκαλα και σε ένα Λύκειο στην Κορυφή .

Υπογράφει:
Πρόεδρος Κοινότητας Τρικάλων :Παπαϊωαννίδου Μαρία

Συνυπογράφουν:

  • Δημοτικός Σύμβουλος: Kιρκιλιανίδης Ιωάννης
  • Δημοτικός Σύμβουλος: Κυτούδης Μόσχος
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Τρικάλων
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Τρικάλων
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Τρικάλων
  • Ακαδημία Ποδοσφαίρου «Μέγας Αλέξανδρος»
  • Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Ανατολικής Ρωμυλίας»
  • Σύλλογος Αιμοδοσίας «Αλληλεγγύη»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...