Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2015

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κάνει γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν.2119/1993 κύρωση κώδικα διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων ότι από 4 Μαΐου 2016  μέχρι 31 Μαΐου 2016 θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο Μητρώου Αρρένων) ο ονομαστικός κατάλογος που καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή, των αγοριών του Δήμου Αλεξάνδρειας που γεννήθηκαν το έτος 2015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
κατά το ανωτέρω διάστημα να λάβουν γνώση του ονομαστικού καταλόγου των γραμμένων παιδιών τους, να ελέγξουν τα στοιχεία εγγραφής τους και να υποβάλλουν τις ενστάσεις που προβλέπονται από το Νόμο για τυχόν παραλειψεις, διορθώσεις κ.λ.π. μέχρι 31 Μαΐου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...