Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ


Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

        Όλα τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας σε συνεδρίαση που θα γίνει στις ΤΡΕΙΣ (3) ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ. μέσα στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΤΟΕΒ Τρικάλων, στα Τρίκαλα Ημαθίας, για να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων :
1.- Έγκριση του Ισολογισμού και του Απολογισμού χρήσης 2015.
2.- Έγκριση του Προϋπολογισμού χρήσης 2016.
3.- Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού 2016.
4.- Έγκριση του Κανονισμού Αρδεύσεως αρδευτικής περιόδου 2016.
5.- Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ΓΟΕΒ.
6.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
7.- Διάφορες ανακοινώσεις – Προτάσεις.
         
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 10  Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη, την αυτήν ώρα και στο ίδιο μέρος, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα υπολογισθεί απαρτία όσοι και αν είναι οι παρόντες. (άρθρο 12 παράγραφος 6 του Καταστατικού).
                                                   Απόφαση Νο5 του 1/29-1-2016 Πρακτικού του  Δ.Σ.
                                   
 Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τρικάλων.                             
                             ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...